Початкова школа

Старша школа

ТК результатів навчання з інтегрованого курсу для 10 класу “Громадянська освіта”

Назва: Тестовий контроль результатів навчання з інтегрованого курсу для 10 класу “Громадянська освіта (рівень стандарту)”
Автори: Т.О. Ремех, О.І. Пометун, І.П. Бондарук
Рік видання: 2018

Посібник призначений для поточного, тематичного контролю знань, умінь, навичок учнів з інтегрованого курсу «Громадянська освіта» та для організації і проведення практичних занять відповідно до програми. Самостійні роботи складаються з різних типів завдань: вибір правильної відповіді з чотирьох варіантів; пізнавальних завдань з порівняння явищ і процесів, складання таблиць і логічних ланцюжків, обґрунтування власної позиції тощо.

У тематичному контролі запропоновано компетентнісно орієнтовані завдання з побудови логічних ланцюжків, складання таблиць, ілюстрації відповідей прикладами, висловлення емоційно-ціннісного ставлення до суспільних явищ, подій і процесів, коментування висловлювань, аргументування позиції тощо.

У практичних роботах завдання розподілено за рубриками “Пригадайте”, “Прокоментуйте”, “Виконайте самостійно”, “Потренуйтеся разом”, “Поміркуйте й доведіть”, “Оцініть результати”.

Рекомендовані навчальні матеріали