Початкова школа

Старша школа

Матеріалознавство та технологія металів

Назва: Матеріалознавство та технологія металів : підручник для
здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти
Автори: Анатолій Власенко
Рік видання: 2019

Видання має сформувати у майбутнього спеціаліста базові знання з матеріалознавства і металознавства, закласти стійкі уявлення про технологію та сучасні способи виготовлення металевих заготовок і готових виробів – деталей із необхідними експлуатаційними характеристиками.

Навчальний матеріал поділено на змістові модулі й навчальні елементи, наведено контрольні запитання і тести для самоконтролю до кожного модульного блоку. Це дає можливість при вивченні курсу матеріалознавства отримати загальні відомості про різні матеріали, набути навички вибору їх для розв’язання задач із визначення властивостей матеріалів, їх призначення та практичного використання.

Підручник відповідає вимогам Державних стандартів професійно-технічної освіти і навчальним планам теоретичної та практичної підготовки з основ матеріалознавства багатьох технічних професій. Може бути використаний для самостійного вивчення дисципліни в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу, де збільшено час для самостійної підготовки учнів, що стає одним із головних засобів навчання і потребує відповідного навчально-методичного забезпечення.

Рекомендовані навчальні матеріали