#

1. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА. ЧИСЛО НУЛЬ. ЦИФРИ. ДЕСЯТКОВИЙ ЗАПИС НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

ВIДЕОУРОК

#

2. ПОРІВНЯННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

ВIДЕОУРОК

#

3. ДОДАВАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ. ВЛАСТИВОСТІ ДОДАВАННЯ

ВIДЕОУРОК

#

4. ВІДНІМАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

ВIДЕОУРОК

#КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ №1

ВIДЕОУРОК

#

5. МНОЖЕННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

ВIДЕОУРОК

#

6. ВЛАСТИВОСТІ МНОЖЕННЯ

ВIДЕОУРОК

#

7. СТЕПІНЬ НАТУРАЛЬНОГО ЧИСЛА З НАТУРАЛЬНИМ ПОКАЗНИКОМ

ВIДЕОУРОК

#

8. ДІЛЕННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

ВIДЕОУРОК

#

9. ДІЛЕННЯ З ОСТАЧЕЮ

ВIДЕОУРОК

#

10. ЧИСЛОВІ ВИРАЗИ. БУКВЕНІ ВИРАЗИ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ. ФОРМУЛИ

ВIДЕОУРОК

#

11. РІВНЯННЯ

ВIДЕОУРОК

#КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ №2

ВIДЕОУРОК

#

12. ТЕКСТОВІ ЗАДАЧІ НА РУХ

ВIДЕОУРОК

#

13. ТЕКСТОВІ ЗАДАЧІ, ПОВ'ЯЗАНІ З ВАРТІСТЮ ТОВАРУ ТА ЗАДАЧІ НА РОБОТУ

ВIДЕОУРОК

#

14. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ТЕКСТОВИХ ЗАДАЧ ЗА ДОПОМОГОЮ РІВНЯНЬ

ВIДЕОУРОК

#

15. ПРИКЛАДИ ТА ЗАДАЧІ НА ВСІ ДІЇ З НАТУРАЛЬНИМИ ЧИСЛАМИ

ВIДЕОУРОК

#КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ №3

ВIДЕОУРОК

#

16. ВІДРІЗОК ТА ЙОГО ДОВЖИНА

ВIДЕОУРОК

#

17. ПРОМІНЬ, ПРЯМА, ПЛОЩИНА

ВIДЕОУРОК

#

18. КООРДИНАТНИЙ ПРОМІНЬ. ШКАЛА

ВIДЕОУРОК

#

19. КУТ. ВИДИ КУТІВ

ВIДЕОУРОК

#

20. ВЕЛИЧИНА КУТА. ВИМІРЮВАННЯ І ПОБУДОВА КУТІВ

ВIДЕОУРОК

#

КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ №4

ВIДЕОУРОК

#

21. МНОГОКУТНИК ТА ЙОГО ПЕРИМЕТР. ТРИКУТНИК. ВИДИ ТРИКУТНИКІВ

ВIДЕОУРОК

#

22. ПРЯМОКУТНИК. КВАДРАТ

ВIДЕОУРОК

#

23. РІВНІ ФІГУРИ

ВIДЕОУРОК

#

24. ПЛОЩА ПРЯМОКУТНИКА І КВАДРАТА

ВIДЕОУРОК

#

25. ПРЯМОКУТНИЙ ПАРАЛЕЛЕПІПЕД. КУБ. ПІРАМІДА

ВIДЕОУРОК

#

26. ОБ'ЄМ ПРЯМОКУТНОГО ПАРАЛЕЛЕПІПЕДА І КУБА

ВIДЕОУРОК

#КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ №5

ВIДЕОУРОК

#

27. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ

ВIДЕОУРОК

#

28. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ І ДІЛЕННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

ВIДЕОУРОК

#

29. ПОРІВНЯННЯ ЗВИЧАЙНИХ ДРОБІВ З ОДНАКОВИМИ ЗНАМЕННИКАМИ

ВIДЕОУРОК

#

30. ПРАВИЛЬНІ І НЕПРАВИЛЬНІ ДРОБИ

ВIДЕОУРОК

#

31. МІШАНІ ЧИСЛА

ВIДЕОУРОК

#

32. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЗВИЧАЙНИХ ДРОБІВ З ОДНАКОВИМИ ЗНАМЕННИКАМИ

ВIДЕОУРОК

#

33. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ МІШАНИХ ЧИСЕЛ

ВIДЕОУРОК

#

КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ №6

ВIДЕОУРОК

#

34. ДЕСЯТКОВИЙ ДРІБ. ЗАПИС ДЕСЯТКОВИХ ДРОБІВ

ВIДЕОУРОК

#

35. ПОРІВНЯННЯ ДЕСЯТКОВИХ ДРОБІВ

ВIДЕОУРОК

#

36. ОКРУГЛЕННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ І ДЕСЯТКОВИХ ДРОБІВ

ВIДЕОУРОК

#

КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ №7

ВIДЕОУРОК

#

37. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ДЕСЯТКОВИХ ДРОБІВ

ВIДЕОУРОК

#

38. МНОЖЕННЯ ДЕСЯТКОВИХ ДРОБІВ

ВIДЕОУРОК

#

39. ОКРЕМІ ВИПАДКИ МНОЖЕННЯ ДЕСЯТКОВИХ ДРОБІВ

ВIДЕОУРОК

#

40. ДІЛЕННЯ ДЕСЯТКОВОГО ДРОБУ НА НАТУРАЛЬНЕ ЧИСЛО

ВIДЕОУРОК

#

41. ДІЛЕННЯ НА ДЕСЯТКОВИЙ ДРІБ

ВIДЕОУРОК

#КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ №8

ВIДЕОУРОК

#

42. ВІДСОТКИ. ЗНАХОДЖЕННЯ ВІДСОТКІВ ВІД ДАНОГО ЧИСЛА

ВIДЕОУРОК

#

43. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ВІДСОТКОМ

ВIДЕОУРОК

#

44. СЕРЕДНЄ АРИФМЕТИЧНЕ. СЕРЕДНЄ ЗНАЧЕННЯ ВЕЛИЧИНИ

ВIДЕОУРОК

#

45. ЗАДАЧІ І ПРИКЛАДИ НА ВСІ ДІЇ З НАТУРАЛЬНИМИ ЧИСЛАМИ І ДЕСЯТКОВИМИ ДРОБАМИ

ВIДЕОУРОК

#КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ №9

ВIДЕОУРОК

#КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ №10 (ДО КУРСУ 5 КЛАСУ)

ВIДЕОУРОК